Least Age 18 Can Able For Play

Webbplats Villkor för användning & Integritetspolicy

mobila slots ingen insättningsbonus

1. Villkor

Genom att besöka denna webbplats, godkänner du att vara bunden av dessa webbplats Villkor för användning, alla tillämpliga lagar och förordningar, och accepterar att du är ansvarig för att följa gällande lokala lagar. Om du inte håller med något av dessa villkor, du får inte använda eller komma åt den här webbplatsen. Det material som ingår i denna webbplats är skyddade av gällande upphovsrätt och varumärkesrätt.

2. Använd License

 1. Det är tillåtet att tillfälligt ladda ner en kopia av material (information eller programvara) på MobileCasinoFreeBonus.com webbplats för personlig, endast icke-kommersiella övergående visning. Detta är beviljandet av en licens, inte en överlåtelse av äganderätten, och under denna licens får du inte:
  1. modifiera eller kopiera material;
  2. använda materialet i kommersiellt syfte, eller för någon offentlig visning (kommersiella eller icke-kommersiella);
  3. Försök att dekompilera eller dekonstruera någon programvara som finns på MobileCasinoFreeBonus.com hemsida;
  4. ta bort copyright eller andra ägande anteckningar från material; eller
  5. överföra material till en annan person eller “spegel” materialet på någon annan server.
 2. Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan sägas upp av MobileCasinoFreeBonus.com helst. Vid avsluta din visning av dessa material eller vid uppsägning av denna licens, du måste förstöra allt nedladdat material i din ägo vare sig elektroniskt eller tryckt format.

3. disclaimer

 1. Materialet på MobileCasinoFreeBonus.com hemsida tillhandahålls “i befintligt skick”. MobileCasinoFreeBonus.com lämnar inga garantier, uttryckligen eller underförstått, och härmed frånsäger och omintetgör alla andra garantier, inklusive, utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, eller icke-intrång i immateriella rättigheter eller andra kränkningar av rättigheter. Ytterligare, MobileCasinoFreeBonus.com garanterar inte eller gör några utfästelser om riktigheten, sannolika resultat, eller tillförlitligheten i användningen av materialet på sin webbplats på Internet eller på annat sätt i samband med sådant material eller på några webbplatser kopplade till denna webbplats.

4. begränsningar

Under inga omständigheter ska MobileCasinoFreeBonus.com eller dess leverantörer vara ansvariga för eventuella skador (Inklusive, utan begränsning, skadestånd för förlust av data eller vinst, eller på grund av avbrott i verksamheten,) till följd av användning eller oförmåga att använda materialet på MobileCasinoFreeBonus.com webbplats, även om MobileCasinoFreeBonus.com eller en MobileCasinoFreeBonus.com auktoriserad representant har anmälts muntligen eller skriftligen om möjligheten av sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier, eller begränsningar av ansvar för följdskador eller indirekta skador, dessa begränsningar kanske inte gäller för dig.

5. Revideringar och Errata

Materialen som förekommer på MobileCasinoFreeBonus.com hemsida kan innehålla tekniska, typografisk, eller fotografiska fel. MobileCasinoFreeBonus.com garanterar inte att något av materialet på sin webbplats är korrekta, komplett, eller ström. MobileCasinoFreeBonus.com kan göra ändringar i material på sin webbplats när som helst utan förvarning. MobileCasinoFreeBonus.com inte, dock, göra några åtaganden att uppdatera materialet.

6. länkar

MobileCasinoFreeBonus.com har inte granskat alla webbplatser som är kopplade till dess webbplats på Internet och är inte ansvarig för innehållet i en sådan länkad webbplats. Införandet av en länk innebär inte godkännande av MobileCasinoFreeBonus.com av webbplatsen. Användning av sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

7. Villkor för användning av Ändringar

MobileCasinoFreeBonus.com kan revidera dessa villkor för användning av sin webbplats när som helst utan förvarning. Genom att använda denna webbplats godkänner du att vara bunden av den då aktuella versionen av dessa Villkor för användning.

8. Tillämplig lag

Alla krav avseende MobileCasinoFreeBonus.com hemsida skall regleras av lagarna i delstaten London utan hänsyn till dess lagvalsregler.

Allmänna villkor som gäller för användning av ett webbplats.

Integritetspolicy

Din integritet är mycket viktig för oss. Följaktligen, Vi har utvecklat denna policy för att du ska förstå hur vi samlar in, användning, kommunicera och lämna ut och använda personuppgifter. Följande beskriver vår integritetspolicy.

 • Före eller vid tidpunkten för insamling av personliga uppgifter, vi kommer att identifiera de ändamål för vilka uppgifter samlas in.
 • Vi kommer att samla in och användning av personuppgifter enbart i syfte att uppfylla dessa ändamål som specificerats av oss och för andra kompatibla ändamål, om vi inte inhämta samtycke från den berörda eller individen som krävs enligt lag.
 • Vi kommer bara behålla personuppgifter så länge det behövs för att uppfylla dessa ändamål.
 • Vi kommer att samla in personlig information med lagliga och rättvisa medel och, där så är lämpligt, med vetskap eller samtycke av den berörda personens.
 • Personuppgifter bör vara relevanta för de ändamål för vilka det skall användas, och, i den utsträckning som krävs för dessa ändamål, ska vara korrekt, komplett, och up-to-date.
 • Vi kommer att skydda personlig information genom rimliga säkerhetsåtgärder mot förlust eller stöld, liksom obehörig åtkomst, avslöjande, kopiering, användning eller modifiering.
 • Vi kommer att göra tillgängliga för kunderna information om vår policy och praxis i samband med hantering av personuppgifter.

Vi strävar efter att bedriva vår verksamhet i enlighet med dessa principer för att säkerställa att sekretessen för personuppgifter skyddas och bevaras.
Translate »


Topp