Least Age 18 Can Able For Play

Kushtet web site dhe Kushtet e Përdorimit & Politika e privatësisë

slots celular asnjë depozitë bonus

1. Kushtet

Duke hyrë në këtë web faqe, ju jeni duke rënë dakord të jenë të lidhura nga këto web faqe Termat dhe Kushtet e Përdorimit, të gjitha ligjet e aplikueshme dhe rregulloret, dhe pajtohem se ju jeni përgjegjës për përputhje me ligjet e aplikueshme lokale. Nëse ju nuk pajtoheni me ndonjë nga këto kushte, ju janë të ndaluara nga përdorur ose hyrë në këtë faqe. Materialet e përfshira në këtë faqe interneti janë të mbrojtura nga e autorit dhe shenjë tregtare ligjin në fuqi.

2. Përdorimi License

 1. Leja është dhënë që përkohësisht të shkarkuar një kopje të materialeve (informacioni ose software) në faqen MobileCasinoFreeBonus.com të internetit për personal, jo-komerciale shikimin tranzitore vetëm. Kjo është dhënia e licencës, jo transferimi i titullit, dhe sipas kësaj licence ju nuk mund të:
  1. modifikojë ose kopje të materialeve;
  2. përdorim materiale për ndonjë qëllim komercial, ose për ndonjë shfaqje publike (tregtar ose jo-tregtar);
  3. përpjekje për të decompile ose kundërt inxhinier ndonjë softuer të përmbajtura në faqen e internetit MobileCasinoFreeBonus.com-së;
  4. hequr çdo e autorit ose shenimet tjera të pronarit nga materiale; ose
  5. transferimin e materialeve të një personi tjetër ose “pasqyrë” materialet në ndonjë server tjetër.
 2. Kjo licencë do të përfundojë automatikisht nëse ju shkelin ndonjë nga këto kufizime dhe mund të ndërpritet nga MobileCasinoFreeBonus.com në çdo kohë. Me ndërprerjen shikimin tuaj të këtyre materialeve ose me përfundimin e kësaj licence, ju duhet të shkatërrojë çdo materialet e shkarkuar në posedim tuaj nëse në format elektronike apo të shtypura.

3. mohim

 1. Materialet në web site MobileCasinoFreeBonus.com janë dhënë “sic është”. MobileCasinoFreeBonus.com bën asnjë garanci, shprehur apo të nënkuptuar, dhe në këtë mënyrë poshtë dhe mohon të gjitha garancitë e tjera, duke përfshirë pa kufizim, garancitë e nënkuptuara ose kushtet të tregtimit, palestër për një qëllim të veçantë, ose jo-shkelje të pronës intelektuale ose shkelje të tjera të të drejtave të. Me tutje, MobileCasinoFreeBonus.com nuk garanton ose të bëjë ndonjë përfaqësime lidhje me saktësinë, rezultatet e mundshme, ose besueshmërinë e përdorimit të materialeve në faqen e vet në internet, ose ndryshe në lidhje me materiale të tilla ose në ndonjë faqet e lidhura me këtë faqe.

4. kufizimet

Në asnjë rast MobileCasinoFreeBonus.com ose furnizuesit e tij do të jetë përgjegjës për asnjë dëmtim (duke përfshirë, pa kufizim, dëmet për humbjen e të dhënave ose të fitimit, ose për shkak të ndërprerjes të biznesit,) që rrjedhin nga përdorimi apo paaftësia për të përdorur materialet në faqen e internetit MobileCasinoFreeBonus.com, edhe në qoftë se MobileCasinoFreeBonus.com ose MobileCasinoFreeBonus.com përfaqësuesi i autorizuar është njoftuar me gojë ose me shkrim për mundësinë e dëmtimit të tillë. Për shkak se disa juridiksione nuk lejojnë kufizime mbi garancive të nënkuptuara, ose kufizimet e përgjegjësisë për dëmet apo rastësishëm, këto kufizime nuk mund të zbatohet për ju.

5. Rishikimet dhe Errata

Materialet që shfaqen në faqen e internetit MobileCasinoFreeBonus.com mund të përfshijnë teknike, tipografik, ose gabime fotografike. MobileCasinoFreeBonus.com nuk garanton se asnjë nga materialet në faqen e saj të internetit janë të sakta, i plotë, ose aktuale. MobileCasinoFreeBonus.com mund të bëjë ndryshime në materialet që gjenden në faqen e saj të internetit në çdo kohë pa njoftim. MobileCasinoFreeBonus.com nuk ka, megjithatë, të bëjë ndonjë angazhim për të rinovuar materiale.

6. Lidhjet

MobileCasinoFreeBonus.com nuk e ka shqyrtuar të gjitha faqet e lidhura në faqen e vet në internet dhe nuk është përgjegjës për përmbajtjen e çdo faqe të tilla të lidhura. Përfshirja e ndonjë lidhje nuk nënkupton miratimin nga MobileCasinoFreeBonus.com e faqes. Përdorimi i çdo faqe interneti të tilla të lidhura është në rrezik vetë përdoruesit.

7. Site Kushtet e përdorimit Modifikimet

MobileCasinoFreeBonus.com mund të rishikojë këto kushtet e përdorimit për faqen e saj të internetit në çdo kohë pa njoftim. Duke përdorur këtë web faqe ju jeni duke rënë dakord për t'u lidhur me versionin e tanishëm, atëherë nga këto Termat dhe Kushtet e Përdorimit.

8. Ligji që rregullon

Çdo pretendim në lidhje me faqen e internetit MobileCasinoFreeBonus.com-së do të qeveriset nga ligjet e shtetit të Londrës, pa lidhje me konfliktin e dispozitave të ligjit.

Kushtet e përgjithshme të zbatueshme për përdorimin e një Web Site.

Politika e privatësisë

Privacy juaj është shumë e rëndësishme për ne. në përputhje me rrethanat, ne kemi zhvilluar këtë Politika në mënyrë që ju të kuptoni se si ne mbledhim, përdorim, komunikojnë dhe të zbulojë dhe të përdorimit të informacionit personal. Në vijim përshkruan privacy policy tonë.

 • Para ose në kohën e mbledhjes së informacionit personal, ne do të identifikojë qëllimet për të cilat është duke u mbledhur informacione.
 • Ne do të mbledhin dhe përdorimin e informacionit personal vetëm me qëllim të përmbushjes së këtyre qëllimeve të përcaktuara nga ne dhe për qëllime të tjera të përputhshme, nëse ne marrim pëlqimin e individit në fjalë, ose siç kërkohet nga ligji.
 • Ne do të mbajë vetëm të dhënat personale për aq kohë sa është e nevojshme për përmbushjen e këtyre qëllimeve.
 • Ne do të mbledhim informacion personal me anë të ligjshme dhe të drejta dhe, kur eshte e pershtatshme, me dijeninë ose pëlqimin e individit në fjalë.
 • Të dhënat personale duhet të jetë relevante me qëllimet për të cilat është për t'u përdorur, dhe, në masën e nevojshme për ato qëllime, duhet të jetë i saktë, i plotë, dhe up-to-date.
 • Ne do të mbrojnë të dhënat personale me masa mbrojtëse të arsyeshme të sigurisë kundër humbjes apo vjedhjes, si dhe qasje të paautorizuar, zbulim, kopjimi, Përdorimi ose modifikim.
 • Ne do të bëjë lehtësisht të disponueshme për klientët informacion në lidhje me politikat dhe praktikat tona që kanë të bëjnë me menaxhimin e informatave personale.

Ne jemi të angazhuar për kryerjen e biznesit tonë në përputhje me këto parime në mënyrë që të siguruar që konfidencialiteti i informacionit personal është mbrojtur dhe mirëmbajtur.
Translate »


më i lartë