Least Age 18 Can Able For Play

Podmienky používania webových stránok & Zásady ochrany osobných údajov

mobilné sloty bez nutnosti vkladu

1. Podmienky

Prístupom na túto webovú stránku, súhlasíte s tým byť viazaný týmito podmienkami užívania webových stránok, všetky platné zákony a predpisy, a súhlasí s tým, že ste zodpovední za dodržiavanie platných miestnych zákonov. Ak nesúhlasíte s niektorou z týchto podmienok, ste zakázané používať alebo prístup k tejto stránky. Materiály obsiahnuté v tejto webovej stránke sú chránené príslušnými autorskými právami a známkového práva.

2. použitie licencie

 1. Je povolené dočasne stiahnuť jednu kópiu materiálov (Informácie alebo softvér) na webových stránkach MobileCasinoFreeBonus.com k osobnému, Iba nekomerčné prechodné prezeranie. Jedná sa o udelenie licencie, Nie je prevod vlastníckeho práva, a na základe tejto licencie nesmiete:
  1. upravovať alebo kopírovať materiály;
  2. Získané materiály sú využívané na komerčné účely, alebo z akéhokoľvek verejného vystavenia (komerčných alebo nekomerčných);
  3. pokúšať sa o dekompiláciu alebo spätnú analýzu akéhokoľvek softvéru obsiahnuté na webových stránkach MobileCasinoFreeBonus.com je;
  4. odstráňte všetok autorské práva alebo iné vlastnícke zápisy z materiálov; alebo
  5. previesť materiály na inú osobu alebo “zrkadlo” materiálov na akomkoľvek inom serveri.
 2. Táto licencia končí automaticky, ak porušíte ktorúkoľvek z týchto podmienok a môže byť ukončená MobileCasinoFreeBonus.com kedykoľvek. Po zrušení vášho prezeranie týchto materiálov alebo po ukončení tejto licencie, musíte zničiť všetky stiahnuté materiály vo svojom držaní či už v elektronickej alebo tlačenej podobe.

3. dementi

 1. Materiály na webových stránkach MobileCasinoFreeBonus.com sú poskytované “ako je”. MobileCasinoFreeBonus.com neposkytuje žiadne záruky, vyjadrené alebo predpokladané, a týmto zrieka a popiera všetky ostatné záruky, vrátane, ale bez obmedzenia, predpokladaných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, vhodnosti pre konkrétny účel, alebo non-porušenie práv duševného vlastníctva alebo iné porušenie práv. ďalej, MobileCasinoFreeBonus.com nezaručuje ani žiadne vyhlásenia ohľadom presnosti, pravdepodobné výsledky, alebo spoľahlivosti použitia materiálov na svojej internetovej webové stránky alebo inak týkajúce sa týchto materiálov alebo z iných stránok spojených s touto stránkou.

4. obmedzenia

V žiadnom prípade MobileCasinoFreeBonus.com ani jej dodávatelia zodpovednosť za akékoľvek škody (počítajúc do toho, bez obmedzenia, náhradu škody za stratu dát alebo zisku, alebo v dôsledku prerušenia podnikania,) vyplývajúce z použitia alebo nemožnosti použitia materiálov na internetovej stránke MobileCasinoFreeBonus.com je, aj keď MobileCasinoFreeBonus.com alebo MobileCasinoFreeBonus.com poverený zástupca bolo oznámené ústne alebo písomne ​​na možnosť vzniku takýchto škôd. Pretože niektoré jurisdikcie nedovoľujú obmedzenia predpokladaných záruk, alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo nepriame škody, tieto obmedzenia nemusí vzťahovať na vás.

5. Revízia a Errata

Tieto materiály sa objavujú na webových stránkach MobileCasinoFreeBonus.com by mali zahŕňať technický, typografické, alebo fotografické chyby. MobileCasinoFreeBonus.com nezaručuje, že niektorý z materiálov na svojich webových stránkach sú presné, kompletné, alebo prúd. MobileCasinoFreeBonus.com môže vykonávať zmeny v materiáloch obsiahnutých na svojich webových stránok kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia. MobileCasinoFreeBonus.com nie je, však, žiadny záväzok aktualizovať materiály.

6. odkazy

MobileCasinoFreeBonus.com nekontrolovala všetky stránky odkazujúce na svojich internetových stránkach a nenesie zodpovednosť za obsah akékoľvek takto odkázané stránky. Zahrnutie akéhokoľvek odkazu neznamená, že by MobileCasinoFreeBonus.com lokality. Využitie takéhoto súvisiacich internetových stránok je na vlastné riziko užívateľa.

7. Site Podmienky používania Modifikácia

MobileCasinoFreeBonus.com môže revidovať tieto podmienky používania pre svojej internetovej stránke kedykoľvek a bez upozornenia. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s tým byť viazaný vtedajšej aktuálnej verzie týchto Podmienok používania.

8. Vládny zákon

Akýkoľvek nárok týkajúci sa webové stránky MobileCasinoFreeBonus.com sa riadi zákonmi štátu Londýna bez ohľadu na jeho konflikt zákonných ustanovení.

Všeobecné obchodné podmienky pre využívanie webových stránok.

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležitý. Podľa, sme vyvinuli túto politiku tak, aby pre vás pochopiť, akým spôsobom zhromažďujeme, použitie, komunikovať a oznamovať a využívať osobné údaje. Pridáva sa opisuje našu politiku ochrany súkromia.

 • Pred alebo v čase zberu osobných informácií, budeme identifikovať účel, pre ktorý sú informácie zhromaždené.
 • Budeme zhromažďovať a používať osobné údaje iba s cieľom splnenia týchto účely špecifikované nás aj na iné účely kompatibilné, ak získame súhlas dotknutej osoby alebo fyzickej osoby v súlade so zákonom.
 • Budeme uchovávať len tie osobné údaje, ak je to nevyhnutné na splnenie týchto účely.
 • Budeme zhromažďovať osobné údaje o zákonných a spravodlivých dopravných prostriedkov a, kde je to vhodné, s vedomím alebo súhlasom dotknutej osoby.
 • Osobné údaje by mali byť relevantné pre účely, pre ktoré má byť použitý, a, v rozsahu potrebnom na tieto účely, musia byť presné, kompletné, a up-to-date.
 • Budeme chrániť osobné údaje o primeraných bezpečnostných poistiek proti strate alebo odcudzeniu, ako aj neoprávneným prístupom, prezradenia, kopírovanie, použitie alebo zmena.
 • Vyrobíme ľahko dostupné zákazníkom informácie o našich politík a postupov týkajúcich sa nakladania s osobnými údajmi.

Zaviazali sme sa k vedeniu nášho podnikania v súlade s týmito zásadami, aby sa zabezpečilo, že dôvernosť osobné údaje sú chránené a udržiavané.
Translate »


top