Least Age 18 Can Able For Play

Warunki korzystania z witryny internetowej i regulaminem & Polityka prywatności

ruchome sloty bez depozytu

1. Warunki

Wchodząc na tę stronę internetową, Użytkownik wyraża zgodę na związanie tych witryn internetowych Warunków Korzystania, wszystkie obowiązujące przepisy ustawowe i wykonawcze, i zgadza się, że jesteś odpowiedzialny za zgodność z wszelkimi obowiązującymi przepisami lokalnymi. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych terminów, zabrania się używania lub dostępu do tej strony. Materiały zawarte na tej stronie są chronione przez obowiązujące przepisy prawa autorskiego i znaków towarowych.

2. wykorzystanie licencji

 1. Udziela się zgody na czasowe pobrać jedną kopię materiałów (informacji lub oprogramowania) na stronie internetowej MobileCasinoFreeBonus.com za osobiste, Tylko niekomercyjnych wejść przejściowy. To jest udzielenie licencji, nie przewłaszczenie, i na tej licencji nie może:
  1. modyfikowanie lub kopiowanie materiałów;
  2. użyj materiałów do celów komercyjnych, lub do jakiegokolwiek publicznego wystawienia (komercyjnych lub niekomercyjnych);
  3. próbować dekompilować lub inżynierii wstecznej oprogramowania zawartego na stronie internetowej MobileCasinoFreeBonus.com za;
  4. usuwać żadnych praw autorskich lub innych praw własności notacji z materiałów; lub
  5. przesłać materiały do ​​innej osoby lub “lustro” materiałów na jakimkolwiek innym serwerze.
 2. Niniejsza licencja wygasa automatycznie w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych ograniczeń i może zostać rozwiązana przez MobileCasinoFreeBonus.com w każdej chwili. Na zakończenie oglądnięciu tych materiałów lub z chwilą rozwiązania niniejszej licencji, należy zniszczyć wszystkie pobrane materiały w swoim posiadaniu, czy w formie elektronicznej lub drukowanej.

3. Zrzeczenie się

 1. Materiały na stronie internetowej MobileCasinoFreeBonus.com są dostarczane “jak jest”. MobileCasinoFreeBonus.com nie gwarantuje, wyrażonych lub sugerowanych, i niniejszym zrzeka się i neguje wszelkie inne gwarancje, w tym, bez ograniczeń, domniemane gwarancje lub warunki przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, lub nienaruszalności własności intelektualnej lub innego naruszenia praw. Dalej, MobileCasinoFreeBonus.com nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności, prawdopodobnych wyników, lub niezawodność wykorzystania materiałów na swojej stronie internetowej lub w inny sposób związanych z takimi materiałami lub w witrynach związanych z tej strony.

4. ograniczenia

W żadnym wypadku MobileCasinoFreeBonus.com lub jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (włącznie z, bez limitów, szkody za utratę danych lub zysków, lub z powodu przerwy w działalności,) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z materiałów na stronie internetowej MobileCasinoFreeBonus.com za, nawet jeśli MobileCasinoFreeBonus.com lub MobileCasinoFreeBonus.com upoważniony przedstawiciel został powiadomiony ustnie lub na piśmie o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponieważ niektóre jurysdykcje nie dopuszczają ograniczenia gwarancji, lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub pośrednie, te ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do ciebie.

5. Poprawki i Errata

Materiały znajdujące się na stronie internetowej MobileCasinoFreeBonus.com mogłaby obejmować techniczne, typograficzne, lub błędy fotograficzne. MobileCasinoFreeBonus.com nie gwarantuje, że jeden z materiałów na swojej stronie internetowej są dokładne, kompletny, lub prąd. MobileCasinoFreeBonus.com może dokonywać zmian do materiałów zawartych na swojej stronie internetowej w dowolnym czasie bez uprzedzenia. MobileCasinoFreeBonus.com nie, jednak, nie zobowiązuje się do aktualizacji materiałów.

6. Spinki do mankietów

MobileCasinoFreeBonus.com nie dokonała przeglądu wszystkich miejsc związanych z jego witryny internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za treść tych powiązanych stron. Umieszczenie jakiegokolwiek łącza nie oznacza poparcia przez MobileCasinoFreeBonus.com terenu. Zastosowanie takiej połączonej strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

7. Warunki korzystania z serwisu Modyfikacji

MobileCasinoFreeBonus.com może zmienić te warunki użytkowania swojej stronie internetowej w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się na związanie się aktualną wersją niniejszych Warunków Korzystania.

8. Prawo rządowe

Wszelkie roszczenia związane z witryny internetowej MobileCasinoFreeBonus.com jest regulowana przez prawo państwa, w Londynie, bez względu na ich sprzeczność z przepisami prawa.

Warunki ogólne mające zastosowanie do korzystania z witryny internetowej.

Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna. Odpowiednio, opracowaliśmy tej polityki w celu, aby zrozumieć, w jaki sposób zbieramy, posługiwać się, komunikować się i ujawnienia i wykorzystania danych osobowych. Poniżej przedstawiamy naszą politykę prywatności.

 • Przed lub w trakcie zbierania informacji osobowych, będziemy identyfikować cele, dla których informacje są gromadzone.
 • Będziemy zbierać i wykorzystywać danych osobowych wyłącznie w celu zrealizowania tych celów określonych przez nas i dla innych kompatybilnych celów, chyba że uzyskanie zgody danej osoby lub wymagane przez prawo.
 • Będziemy zachować dane osobowe jedynie tak długo, jak to konieczne dla realizacji tych celów.
 • Będziemy zbierać dane osobowe legalnymi i uczciwych środków i, w stosownych przypadkach, z wiedzy i zgody osoby zainteresowanej.
 • Dane osobowe powinny być adekwatne do celów, dla których ma być stosowany, i, w zakresie niezbędnym do realizacji tych celów, powinny być dokładne, kompletny, i up-to-date.
 • Będziemy chronić dane osobowe za pośrednictwem rozsądnej gwarancji zabezpieczenia przed utratą lub kradzieżą, jak również nieautoryzowanym dostępem, ujawnienie, biurowy, użycie lub modyfikacja.
 • Dołożymy łatwo dostępne dla klientów informacji na temat naszych zasad i praktyk związanych z zarządzaniem danymi osobowymi.

Jesteśmy zobowiązani do prowadzenia naszej działalności zgodnie z tymi zasadami w celu zapewnienia poufności danych osobowych jest chronione i konserwowane.
Translate »


Top