Least Age 18 Can Able For Play

Website Algemene Voorwaarden & Privacybeleid

mobiele slots no deposit bonus

1. Voorwaarden

Door de toegang tot deze website, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn door deze website Algemene Voorwaarden, alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u het niet eens bent met een van deze voorwaarden, u verboden gebruik of de toegang tot deze site. De materialen die in deze website worden beschermd door auteursrecht en merkenrecht.

2. gebruik License

 1. Toestemming wordt verleend om één kopie van de materialen tijdelijk downloaden (informatie of software) op MobileCasinoFreeBonus.com website voor persoonlijk, alleen niet-commerciële voorbijgaande bekijken. Dit is de toekenning van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:
  1. wijzigen of kopiëren van de materialen;
  2. gebruik maken van de materialen voor commerciële doeleinden, of voor een openbare vertoning (commerciële en niet-commerciële);
  3. proberen te decompileren of reverse engineering software die op MobileCasinoFreeBonus.com website;
  4. Verwijder eventuele auteursrecht of andere eigendomsrechten notaties van de materialen; of
  5. de materialen overdragen aan een andere persoon of “spiegel” het materiaal op een andere server.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u een van deze beperkingen schenden en kan door MobileCasinoFreeBonus.com te allen tijde worden beëindigd. Bij beëindiging van uw kijkervaring van deze materialen of bij de beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen in uw bezit te vernietigen of in elektronische of gedrukte vorm.

3. ontkenning

 1. Het materiaal op MobileCasinoFreeBonus.com website worden verstrekt “voorbeeld”. MobileCasinoFreeBonus.com geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en ontkent en wijst hierbij alle andere garanties, inclusief en zonder beperking, impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of niet-schending van intellectuele eigendomsrechten of andere schending van de rechten. Verder, MobileCasinoFreeBonus.com garandeert niet of doet geen uitspraken met betrekking tot de nauwkeurigheid, te verwachten resultaten, of betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op de Internet website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites in verband met deze site.

4. beperkingen

In geen geval zal MobileCasinoFreeBonus.com of haar leveranciers aansprakelijk voor enige schade (inclusief, zonder limiet, schadevergoeding voor het verlies van gegevens of winst, of als gevolg van onderbreking van de bedrijfsvoering,) die voortvloeien uit het gebruik of het onvermogen om de materialen te gebruiken op MobileCasinoFreeBonus.com internetsite, zelfs als MobileCasinoFreeBonus.com of een MobileCasinoFreeBonus.com gemachtigde is mondeling of schriftelijk van de mogelijkheid van dergelijke schade aangemelde. Omdat sommige jurisdicties staan ​​geen beperkingen toe op impliciete garanties niet toegestaan, of beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Revisies en Errata

De materialen die op MobileCasinoFreeBonus.com website kunnen technische, typografisch, of fotografische fouten. MobileCasinoFreeBonus.com garandeert niet dat een van de materialen op haar website juist, compleet, of stroom. MobileCasinoFreeBonus.com kan veranderingen in de materialen op haar website op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving. MobileCasinoFreeBonus.com niet, echter, een compromis over de materialen te werken.

6. Links

MobileCasinoFreeBonus.com heeft niet alle sites gekoppeld aan de internet-website en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gelinkte site. Het opnemen van een link impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van MobileCasinoFreeBonus.com van de site. Het gebruik van dergelijke gekoppelde website is op eigen risico van de gebruiker.

7. Site Gebruiksvoorwaarden Wijzigingen

MobileCasinoFreeBonus.com kan deze voorwaarden voor het gebruik van haar website te allen tijde herzien zonder voorafgaande kennisgeving. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord gebonden te zijn door de dan geldende versie van deze Algemene Voorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Elke vordering met betrekking tot MobileCasinoFreeBonus.com website wordt beheerst door de wetten van de staat of London, zonder verwijzing naar zijn conflict van wettelijke bepalingen.

Algemene voorwaarden van toepassing zijn op het gebruik van een website.

Privacybeleid

Uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Overeenkomstig, We hebben dit beleid met het oog ontwikkeld voor u om te begrijpen hoe wij verzamelen, gebruiken, communiceren en openbaar te maken en gebruik te maken van persoonlijke informatie. De volgende schetst ons privacybeleid.

 • Voor of op het moment van het verzamelen van persoonlijke gegevens, we zullen de doeleinden waarvoor informatie wordt verzameld.
 • We zullen verzamelen en gebruiken van persoonlijke informatie uitsluitend met het doel van de vervulling van deze doeleinden door ons en voor andere compatibele doeleinden, tenzij we de toestemming van de betrokkene of te verkrijgen, zoals vereist door de wet.
 • We zullen alleen persoonlijke informatie behouden zolang als nodig is voor de vervulling van die doeleinden.
 • We zullen persoonlijke informatie met wettige en eerlijke middelen en het verzamelen, waar passend, met medeweten of toestemming van de betrokkene.
 • Persoonsgegevens moeten voor de doeleinden waarvoor het wordt gebruikt relevant zijn, en, voor zover nodig voor deze doeleinden, moet nauwkeurig zijn, compleet, en up-to-date.
 • We zullen persoonlijke informatie te beschermen door redelijke veiligheidsmaatregelen tegen verlies of diefstal, inclusief ongeoorloofde toegang, openbaring, kopiëren, gebruik of de wijziging.
 • Wij zullen gemakkelijk beschikbaar voor klanten informatie over ons beleid en praktijken met betrekking tot het beheer van persoonlijke informatie.

We zijn toegewijd aan het uitvoeren van onze activiteiten in overeenstemming met deze beginselen om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en onderhouden.
Translate »


Top